Binnenkozijnen

In utiliteitsgebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren en industriële panden worden vaak extra eisen gesteld aan binnenkozijnen. Het gebruik is intensiever en meestal worden de kozijnen voorzien van bijzondere profileringen en niet-standaard afmetingen. Daarnaast zijn functies als geluidwering, brandvertraging en soms zelfs stralingswering noodzakelijk in dergelijke gebouwen. Bovendien is omwille van veiligheid en beveiliging veelal controle gewenst op het gebruik van deuren.

Timmerfabriek A. Gerritzen heeft met al deze extra's veel ervaring in uiteenlopende projecten.

Ge­luid­we­ring

Om ef­fec­tief ge­luid "tegen te hou­den" is een com­bi­na­tie nodig van ge­luids­ab­sor­be­ren­de of ge­luids­re­flec­te­ren­de ma­te­ri­a­len en de­ge­lij­ke lucht­dich­ting. In com­bi­na­tie met ge­se­lec­teer­de en­kel­vou­di­ge deu­ren en spe­ci­a­le dich­tings­rub­bers is een ge­luid­we­ring mo­ge­lijk tot 47dB. Bij dub­be­le deu­ren zijn de mo­ge­lijk­he­den iets be­perk­ter.

Stralingswering

Op sommige werkplekken wordt straling gebruikt. Dat kan röntgenstraling zijn, maar ook andere elektromagnetische straling. In combinatie met geselecteerde enkelvoudige of dubbele deuren is stralingswering mogelijk op diverse niveaus. De exacte uitvoering moet door uw adviseur bepaald worden.

Brandvertraging

Eisen op het gebied van brandvertraging vloeien meestal voort uit de noodzaak om veilige vluchtroutes uit te zetten in grote gebouwen. Gebruikte materialen zijn over het algemeen wel brandbaar, maar blijven ondanks hoge temperaturen lang in stand. Bij brand geven ze ook geen giftige rook af. In combinatie met de juiste glastypes zijn brandvertragende binnenkozijnen leverbaar tot een WBDBO van 60 minuten. In combinatie met geselecteerde enkelvoudige en dubbele deuren is zelfs een WBDBO van 90 minuten haalbaar.

Toegangscontrole

In praktisch alle deurkozijnen zijn voorzieningen te treffen om toegangscontrole-systemen en de eventuele bijbehorende kabels naadloos te monteren.

Referentieprojecten

Minkema College (Woerden), Eneco HQ (Rotterdam), WZC De Honinghoeve (Nijmegen), Kantoorgebouw The Edge (Amsterdam), Vlietland Ziekenhuis(Schiedam) en Kennemer Gasthuis (Haarlem).